Korzyści

Foto – Szymon Polański, Armstrong: Price Waterhouse Coopers

Jeżeli jesteś zwolennikiem idei less waste, ale nie wiesz jak przekonać decydentów w swojej firmie, aby Wasze nowe biuro zostało zaprojektowane w oparciu o zasadę minimalizacji użycia zasobów i dbania o środowisko naturalne, jesteś na dobrym tropie! W tej sekcji znajdziesz szereg argumentów, które przygotowaliśmy dla Ciebie, aby ułatwić Ci przekonanie poszczególnych decydentów, począwszy od prezesa, przez dział zakupów, po kadry.

prezes / dyrektor zarządzający

Zrównoważony rozwój to współczesny kierunek zainteresowań społeczności lokalnych, przedsiębiorstw, władz szczebla lokalnego i centralnego oraz wielu innych uczestników życia społeczno-gospodarczego, mających pośredni lub bezpośredni wpływ na funkcjonowanie podmiotów gospodarczych. Przejawem rosnącego zainteresowania tym tematem jest coraz częstsze wspieranie innowacji przemysłowych, inwestycje w technologie przyjazne dla środowiska, a także większa efektywność energetyczna budynków. Zrównoważony rozwój jest źródłem innowacji organizacyjnych i technologicznych, pobudza kreatywność zespołów, która przynosi zyski i przychody dla firmy. Wspiera transformację gospodarki w kierunku tzw. Europejskiego Zielonego Ładu, czyli neutralności klimatycznej Europy w 2050 r. Biuro less waste, dzięki korzystaniu z technologii nisko- lub zeroemisyjnych, wydłużeniu cyklu życia materiałów, ograniczeniu zużycia energii i wody doskonale wpisuje się w zasady zrównoważonego rozwoju oraz realizuje ideę gospodarki o obiegu zamkniętym.

Zmiany klimatu spowodowały trwałą potrzebę ograniczenia emisji dwutlenku węgla. Komisja Europejska podjęła działania wyznaczające kierunki dla unijnej polityki klimatycznej i energetycznej oraz nadające kształt temu, co uważa za swój długoterminowy wkład w realizację tego celu. Poprzez stosowanie rozwiązań w duchu zrównoważonego budownictwa wspieramy wizję osiągnięcia zerowej emisji gazów cieplarnianych netto do 2050 r., która została wypracowana w 2015 r. w ramach porozumienia paryskiego. Ochrona środowiska to nie moda ani nawet wybór. To obowiązek, który trzeba spełnić, aby zapewnić sobie i innym jak najlepszą jakość życia. Tego typu działania mogą być także podstawą do skorzystania z ulg podatkowych i dostępnych programów dopłat.

Wyznaczenie kierunku less waste w biurze to ambitny cel stawiany już od lat w największych światowych korporacjach, które w swoim DNA mają zakodowaną dbałość o środowisko naturalne oraz otoczenie bliższe i dalsze. Gospodarka o obiegu zamkniętym stanowi doskonałe narzędzie do wypracowania wskaźników wyznaczonych dla korporacyjnych celów strategicznych wielu przedsiębiorstw, takich jak neutralność klimatyczna czy obniżenie kosztów.

Zmiany w kierunku gospodarki neutralnej klimatycznie i środowiskowo ujawniają nową grupę świadomych inwestorów, dla których istotne stają się zasady odpowiedzialnego inwestowania nie tylko dla osiągnięcia maksymalnego zysku, ale również wypracowania wartości dodanej dla lokalnych społeczności. W tym kierunku podążają także oczekiwania społeczne, które wynikają z rosnącej świadomości ekologicznej obywateli i powiązania tej dziedziny ze zdrowiem. Firmy, które działają w myśl tej strategii, budzą większe zainteresowanie i łatwiej zdobywają zaufanie społeczne, które przekłada się bezpośrednio na relacje z rynkiem i inwestorami. Konsekwentnie realizowana polityka działania w oparciu o odpowiedzialność ekologiczną przyczynia się do poprawy konkurencyjności i budowania trwałej przewagi nad konkurentami. Biuro less waste, dzięki koncepcji minimalizacji obciążenia środowiskowego w całym cyklu życia doskonale wpisuje się w modele biznesowe firm, dla których odpowiedzialność to nie tylko hasło, ale filozofia działania.

Wyznaczenie kierunku less waste i realne wprowadzenie gospodarki cyrkularnej w życie budzi zaufanie do firmy jako solidnego partnera we współpracy. Jeżeli zdeklarowane działania zrównoważonego rozwoju są widoczne w biurze, oznacza to, że mają miejsce również w pozostałych obszarach działalności organizacji.

Wprowadzenie nowych, przyjaznych środowisku technologii wymusza kreatywne i odpowiedzialne myślenie zespołu, które może skutkować nowymi, ponadczasowymi projektami i produktami. Daje to nieograniczone możliwości tworzenia kampanii i prowadzenia działań z zakresu komunikacji marketingowej, wzmacniających wizerunek oraz rozpoznawalność marki na rynku. Wdrażanie rozwiązań z zakresu less waste w dobie walki z zanieczyszczeniem środowiska pozwala zdobyć przychylność społeczności lokalnej, a nawet globalnej, w przypadku firm prowadzących działalność poza granicami kraju.

Działania w obszarze less waste pozwalają wzmocnić identyfikowanie się pracowników z wartościami organizacji i stworzyć w nich poczucie bycia częścią czegoś ważnego. Budują także zaangażowanie i pobudzają dążenie do optymalizacji działań na wielu frontach, co owocuje rozwojem i obniżeniem kosztów. Społecznie akceptowalna postawa pracodawcy wzbudza pozytywne emocje pracowników.

Rekonfiguracja obecnego lub aranżacja nowego biura jest stałym punktem na drodze rozwoju firmy. W takich przypadkach wcześniejsze zastosowanie elementów wyposażenia wykonanych z dobrej jakości materiałów i w dobrej technologii, spełniających zasady ergonomii, które nie są jednorazowego przeznaczenia i mogą być wykorzystywane przez długi czas, sprawia, że biuro można łatwo dostosować do nowych potrzeb. Nie ma konieczności wyrzucenia lub utylizacji używanych rzeczy i zakupu zupełnie nowych. Poprzednio nabyte elementy z powodzeniem mogą być wykorzystane w innym miejscu lub przeznaczeniu. Może pojawić się konieczność dokupienia brakujących elementów, ale i tak jest to mniej kosztowne od inwestycji w nowe wyposażenie.

Odpowiedzialna firma buduje przestrzeń pracy najwyższej jakości, przyjazną dla ludzi i środowiska. Dobra opinia pracowników o miejscu zatrudnienia przyciąga zainteresowanie kandydatów, którzy chcą dla takiej organizacji pracować. Pracodawca jest ceniony na rynku pracy, przez co pozyskiwanie najlepszych osobowości i talentów oraz ich późniejsze utrzymanie w organizacji jest znacznie ułatwione.

Bycie przyjaznym dla środowiska obniża koszty operacyjne, ponieważ firmy w ostatecznym rozrachunku zmniejszają zastosowane nakłady. W dłuższej perspektywie czasowej wykorzystanie dostępnych technologii opartych o odnawialne źródła energii, ekologicznych materiałów oraz rozwiązań oszczędzających wodę i energię daje policzalny i wymierny zwrot kosztów oraz stanowi dodatkową korzyść dla środowiska. Analiza obecnych działań, skrócenie łańcuchów dostaw i procesów, zmiana utartych przyzwyczajeń może początkowo wymagać nakładów finansowych, ale będzie generować oszczędności w okresie eksploatacji i powinna być traktowana jako działanie inwestycyjne.

dyrektor finansowy

Materiały dobrej jakości posłużą dłużej. Nie trzeba będzie ich wymieniać na nowe i ponosić ponownie kosztów inwestycyjnych w przypadku zmiany siedziby lub rearanżacji obecnego biura. Stosowanie trwałych materiałów zapewnia tańsze użytkowanie, gdyż nie wymagają one zbyt częstych napraw i nie generują związanych z tym kosztów, w tym m.in. kosztów pracy w zakresie obsługi awarii.

Wszystkie inwestycje mają swój policzalny okres zwrotu. Lepiej inwestować w rozwiązania spodziewając się późniejszych oszczędności, niż kupować te, które będą generowały dalsze niepotrzebne wydatki. To właśnie niski koszt eksploatacji stanowi o zasadności inwestycji i jej późniejszym okresie zwrotu.

Nowoczesne systemy i rozwiązania techniczne umożliwiają ograniczenie tych najbardziej typowych kosztów, związanych z użyciem energii i wody. Inne oszczędności mogą być skutkiem rozsądnych decyzji dotyczących np. wykorzystania istniejących środków trwałych lub ich modernizacji czy chociażby zmniejszenia zużycia papieru na niepotrzebne wydruki. Nawet użycie dobrych jakościowo środków do utrzymania czystości ma wpływ na zdrowie pracowników i trwałość wyposażenia. Wreszcie, zmniejszenie ilości lub niewytwarzanie odpadów nie powoduje potrzeby ich utylizacji, a więc ponoszenia kosztów, i redukuje jednocześnie negatywny wpływ na środowisko. Odpowiedzialność za proces transformacji i wyznaczenie celów niewątpliwie leżą w mocy CFO.

Umiejętne spojrzenie na perspektywę czasu użytkowania wyposażenia w biurze oraz przeanalizowanie możliwości wystąpienia późniejszych kosztów eksploatacji sprawia, iż firma staje się bardziej konkurencyjna również w tym zakresie. Używane niekoniecznie oznacza gorsze, a często oznacza lepsze, wytrzymałe, bardziej stylowe czy szlachetne. Dodatkowo zachodzi ryzyko, że przy zakupie nowych i niskojakościowych materiałów może następować emisja szkodliwych dla zdrowia związków chemicznych. Moda na styl vintage w połączeniu z nowoczesnością wyznacza nowy konkurencyjny kierunek na rynku.

Zastosowanie bezpiecznych dla zdrowia materiałów i dobrej jakości mebli, obecność roślin, zapewnienie dostępu do światła dziennego i czystego powietrza ma również wydźwięk personalny. W społeczeństwie rośnie świadomość wpływu szkodliwych substancji na zdrowie i powoduje chęć korzystania z przyjaznych rozwiązań, które nie wpływają negatywnie na nasze samopoczucie. Dla kadry specjalistów takie detale bywają znaczące, a nawet kluczowe. Wygodne i ergonomiczne otoczenie ułatwia, przyspiesza pracę, sprawia, że pracownicy są bardziej zmotywowani i wracają do miejsca pracy z przyjemnością. W zdrowych biurach odsetek przypadków zwolnień chorobowych jest niższy, co ma również wymiar finansowy.

dział zakupów

Wybierając materiały dobrej jakości, ekologiczne rozwiązania oszczędzające energię elektryczną i zużycie wody, obniżamy koszty eksploatacji i funkcjonowania biur. Często koszt początkowy takich energooszczędnych czy lepszych jakościowo materiałów jest wyższy, jednak dla porównania można przeliczyć koszty późniejszego użytkowania tańszych, niskiej jakości produktów. Może się okazać, że znacząco przewyższają one pierwotnie osiągnięte podczas zakupu oszczędności i w rezultacie odnotowana zostanie strata finansowa (scenariusz porównawczy nakładów początkowych i kosztów eksploatacji).

Warto rozważyć opcję zakupu elementów używanych, których koszty stanowią często maksymalnie połowę wartości nowych odpowiedników. Należy wybierać oczywiście te w najlepszym stanie oraz marek znanych z wysokiej jakości. Niektóre używane materiały i meble mogą wymagać rewitalizacji, jednak najczęściej i tak będą tańsze niż nowe produkty, a ich efekt wizualny może być niepowtarzalny i wyjątkowy. Proces poszukiwania może zająć nieco więcej czasu, jednak mogą nam pomóc firmy, które specjalizują się w sprzedaży używanych produktów wyposażenia biur. W efekcie organizacja przyczynia się do zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko, redukując ślad węglowy oraz ilość odpadów.

Materiały dobrej jakości, przemyślane i zoptymalizowane pod względem funkcjonalności rozwiązania, w dłuższej perspektywie czasu dają wymierne korzyści w przypadku konieczności dostosowania ich do zmieniających się potrzeb biura i jego użytkowników. Wybór dobrze zaprojektowanych elementów wyposażenia sprawi, iż bez problemu może być zmieniony chociażby rozkład biurek, szaf czy sposób wydzielenia przestrzeni. Trwałe materiały bez problemu można poddać odświeżeniu lub modyfikacji, zyskując nowy wygląd lub nową funkcjonalność. W ten sposób można także ograniczyć ilości odpadów, jak też ewentualne koszty ich utylizacji.

Trwałe materiały pozwalają na dłuższy czas eksploatacji wykonanych z nich produktów. Im mniejsze zużycie, tym mniejsza częstotliwość dokonywania kolejnych zakupów. Przekłada się to na obniżenie kosztów pracy poświęconej na nowe procesy zakupowe.

Odpowiednio przemyślany projekt aranżacji biura, dokładnie przeprowadzony proces wyboru materiałów i wyposażenia przekłada się na dłuższy czas wykorzystania raz wykonanego fit outu.  Co za tym idzie, nie ma konieczności ponoszenia ponownych kosztów osobowych i zespołowych związanych z nowymi ustaleniami, wprowadzaniem zmian i reorganizacji biura z powodu nieprzemyślanych wcześniej decyzji.

Przy wyborze dostawców elementów wyposażenia najlepszym rozwiązaniem jest współpraca z lokalnymi firmami. Strategia ta nie tylko zmniejszy emisję CO2 związaną z transportem, ale będzie mieć też pozytywny wpływ na lokalną gospodarkę.

Odpowiednie przeprowadzenie procesu wyboru oraz zakupu materiałów i wyposażenia jest kluczowe z punktu zapewnienia oszczędności dla firmy. Na oszczędności wpływa nie tylko cena, ale przede wszystkim jakość oraz trwałość. Niezwykle ważny jest też ekologiczny aspekt wykorzystanych materiałów i ich bezpieczeństwo dla użytkowników. Wybierając elementy wyposażenia bezpieczne dla ludzi i środowiska ograniczamy negatywny wpływ na otoczenie i zmniejszamy ilość odpadów. Takie podejście jest na pewno wyzwaniem dla zespołu, który realizując projekt zgodnie z założeniami gospodarki o obiegu zamkniętym musi wykazać się większą kreatywnością, jak też poświęcić na pracę więcej czasu. Sukces projektu jest jednak sukcesem całego zespołu i firmy, powodem do dumy oraz znaczącym punktem w karierze zawodowej. Proces przeprowadzony raz i dobrze daje ogromne doświadczenie oraz wiedzę na przyszłość. Dlatego warto poświęcić czas, aby je zdobyć, a każdy kolejny projekt będzie dużo łatwiejszy.

administracja

Odpowiednie przeprowadzenie procesu wyboru i zakupu jest kluczowe dla optymalizacji procesu zarządzania posiadanymi zasobami w całym cyklu ich życia. Wybierając trwałe materiały dobrej jakości, ekologiczne rozwiązania, oszczędzające energię elektryczną czy zużycie wody, obniżamy koszty i ilość pracy administracyjnej podczas eksploatacji. Często koszt początkowy takich energooszczędnych czy lepszych jakościowo materiałów jest wyższy, jednak, jeżeli przeliczy się koszty późniejszego użytkowania lub częstych napraw tańszych, niskiej jakości produktów, może się okazać, iż znacząco przewyższają one oszczędności pierwotnie osiągnięte podczas zakupu i w rezultacie odnotowana zostanie strata finansowa (scenariusz porównawczy nakładów początkowych i kosztów eksploatacji).

Wybierając dobre jakościowo i nieszkodliwe materiały, można obniżyć koszty ich utylizacji, ponieważ zdecydowana większość z nich będzie nadawała się do ponownego użycia lub recyklingu.

W przypadku konieczności dostosowania powierzchni biura do zmieniających się potrzeb firmy i jego użytkowników, tylko dobrej jakości materiały oraz przemyślane i zoptymalizowane pod względem funkcjonalności rozwiązania dają możliwość ich ponownego zastosowania. Wybór dobrze zaprojektowanych elementów wyposażenia sprawi, iż bez problemu może być zmieniony rozkład biurek, szaf czy sposób wydzielenia przestrzeni. Trwałe materiały bez problemu można poddać odświeżeniu lub modyfikacji, zyskując nowy wygląd lub funkcjonalność, bez konieczności kolejnych zakupów bądź utylizacji niesprawdzonych produktów.

Wybierając dostawców elementów wyposażenia najlepszym rozwiązaniem jest współpraca z lokalnymi dostawcami, co nie tylko zmniejszy emisje CO2 związane z transportem, ale będzie mieć też pozytywny wpływ na lokalną gospodarkę.

Wybierając trwałe elementy wyposażenia, bezpieczne dla ludzi i środowiska, ograniczamy negatywny wpływ na otoczenie i zmniejszamy ilość odpadów. Takie podejście może być nowym wyzwaniem dla zespołu, który realizując projekt zgodnie z założeniami gospodarki o obiegu zamkniętym musi wykazać się większą kreatywnością, jak też poświęcić na pracę więcej czasu. Proces przeprowadzony raz i dobrze daje ogromne doświadczenie oraz wiedzę na przyszłość. Dlatego warto poświęcić czas, aby je zdobyć, a każdy kolejny projekt będzie dużo łatwiejszy.

human resources

Aż 73 proc. Polaków uważa, że zmiany klimatyczne są obecnie niezwykle poważnym problemem (Kantar, Postawy społeczne wobec ochrony środowiska naturalnego, 2020). Oznacza to, że istnieje zrozumienie potrzeby zahamowania zmian klimatycznych i ograniczenia ilości odpadów produkowanych przez pracowników. Daje to możliwość świadomego tworzenia zaangażowanego zespołu wspierającego politykę organizacji oraz budowania poczucia przynależności do organizacji. Wiąże się to z łatwiejszą rekrutacją wartościowych pracowników i pozyskiwaniem talentów oraz minimalizowaniem kosztów rotacji pracowników, ponieważ wspólne wartości determinują przywiązanie do organizacji i większą chęć pracy na rzecz takich pracodawców.

Programy z zakresu korporacyjnej odpowiedzialności społecznej są jednym z filarów etycznej kultury pracy (źródło: Global Study of Business Ethics, American Management Association). Zatrudnienie w firmie, która podejmuje tego typu inicjatywy i angażuje swoich pracowników buduje większe zaangażowanie i poczucie wpływu na globalne zmiany środowiskowe.

Firmy, które prowadzą działania na rzecz zahamowania zmian klimatycznych, a zwłaszcza te, którym przyświeca idea less waste, podawane są jako przykład najlepszych praktyk. Dzięki temu ich pozycja na rynku jest wyższa, podobnie jak poziom budzonego przez nie zaufania. Takie podejście sprawia, iż są postrzegane jako pracodawcy lepsi od tych, którzy takich działań nie prowadzą.

Działania prowadzone w firmie oraz nawyki nabyte w miejscu pracy często są przenoszone przez pracowników poza pracę, do życia codziennego, gdzie stają się standardem i normalnym podejściem do kwestii jednostkowej odpowiedzialności za środowisko. Wpływ i zasięg zmian systematycznie się poszerza, obejmując rodziny i znajomych. Jest to ogromne pole do działań integracyjnych firmy, zwiększających zaangażowanie poprzez działania niezwiązane stricte z obowiązkami służbowymi, i tych budujących poczucie wspólnej misji na rzecz lepszego świata.

pracownik

Sukces projektu budowy i aranżacji zgodnie z zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym oraz ideą less waste jest sukcesem jednostkowym każdego członka zespołu, powodem do dumy i znaczącym punktem w karierze zawodowej oraz ciekawą pozycją w CV.

Praca w zdrowym i przyjaznym biurze, dzięki m.in. zastosowaniu bardziej naturalnych materiałów, z mniejszą ilością szkodliwych substancji, ma wpływ na efektywność i lepsze samopoczucie pracowników.

Firma, która wdraża strategie z zakresu zrównoważonego rozwoju tworzy odpowiedni klimat i warunki do poszerzania wiedzy i kształtowania dobrych nawyków związanych z ochroną środowiska, które z powodzeniem można wdrożyć również w życiu prywatnym.

Pracownicy firm i organizacji, w kręgu zainteresowania których leży zrównoważony rozwój, mają poczucie, że nie przyczyniają się do zwiększania globalnych zmian klimatycznych.