Wytyczne projektowe

Foto – Adam Grzesik, projekt Workplace: Strabag

Less waste to kompleksowe podejście do projektowania, uwzględniające pełny cykl życia stosowanych w projekcie produktów i rozwiązań, którego celem jest ograniczenie wpływu aranżacji na środowisko oraz redukcja odpadów powstających wskutek eksploatacji i demontażu.

W myśl tej filozofii preferowane są trwałe materiały i produkty, których cykl życia jest już zamknięty lub będzie zamknięty w ciągu najbliższych pięciu lat. Zalecane jest wykorzystywanie produktów używanych i takich rozwiązań funkcjonalnych oraz materiałowych, które przedłużą cykl życia biurowej aranżacji. Wiąże się to często z koniecznością szczegółowej analizy oraz dość trudnymi wyborami, które wymagają czasu i zaangażowania, bo intuicyjne decyzje mogą nie być najbardziej korzystne dla środowiska.

Nieodłącznym elementem wdrażania idei less waste jest badanie potrzeb użytkowników – obecnych i przyszłych – oraz ich umiejętne wdrożenie w projekcie. Liczy się ponadczasowość i elastyczność aranżacji powierzchni. Zmiany biura czy jego rearanżacja są dużym obciążeniem dla środowiska, a zadowoleni użytkownicy zostaną w danym miejscu na dłużej.

O wytycznych

Wytyczne, które przygotowaliśmy są skierowane do projektantów, firm planujących całkowicie nową lub zmianę obecnej aranżacji, a także tych, którzy budują lub zarządzają obiektami biurowymi, tak by aranżacja neutralna środowiskowo mogła się stać standardem budynku.

W tej sekcji zawarliśmy kluczowe, ale zapewne nie jedyne kwestie związane z tworzeniem aranżacji neutralnej środowiskowo i ograniczającej odpady. Traktujemy ją jako bazę, którą chcielibyśmy stale rozwijać. Jeśli mają Państwo swoje obserwacje i doświadczenia, które mogą uzupełnić wytyczne i sprawić, że projektowanie biur rzeczywiście mniej obciążających środowisko będzie łatwiejsze, zapraszamy do kontaktu pod adresem: biuro@plgbc.org.pl. Razem możemy zmienić znacznie więcej.